Psychiatrische behandeling op maat

Voor asielzoekers

Behandelaren

Het team is in opbouw. Meer informatie over de behandelaren volgt zo snel mogelijk. 

Binnen Kleur GGZ zijn de behandelaren allen zelfstandigen en maken als zelfstandige onderdeel uit van het team. 

Als persoon Kleur ik graag buiten de lijntjes. Zo ben ik mijn carrière gestart als apotheker, voordat ik mijn opleiding tot psychiater in het UMC Utrecht afrondde. Niet een geheel voor de hand liggend carrièrepad; van pillen naar praten. Maar ach..wie snapt zichzelf nou wel al helemaal rond zijn 18de levensjaar? In ieder geval heb ik nu het voorrecht om de ander daar in verschillende levensfasen een handje bij te helpen. En hoe mooi is het om dat te doen in een populatie die zich vaak helemaal niet begrepen of gehoord voelt, sterker nog, die zich veelal ontheemd voelt. 

Met Kleur GGZ heb ik als doel om asielzoekers dicht bij ‘huis’ te behandelen op diverse plekken binnen Nederland. Met een bevlogen team waarbij de behandelaren een groot gevoel van regie ervaren en zich tegelijkertijd geborgen voelen binnen Kleur ggz. Hierdoor is de kans groot dat dit gevoel van regie en geborgenheid ook op patiënten afstraalt. Wat mij betreft de juiste basis voor een psychiatrische behandeling.

Contact: info@kleurggz.nl

Klik hier voor meer informatie over Zulfiye Cam, systeemtherapeut.

Contact: zulfiye@kleurggz.nl

Robin heeft Indische en Surinaamse roots en heeft altijd een grote interesse gehad in diverse culturen en de kunstwereld. Zij heeft de opleiding beeldende therapie afgerond en is zich sindsdien gaan verdiepen in transculturele psychiatrie.

Robin werkt als beeldend therapeut en heeft ervaring opgedaan in de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Beeldende therapie is een ervaringsgerichte behandeling waarbij je bewust wordt van je gedachten, gevoelens en gedrag en leert om te oefenen met nieuw gedrag. Als woorden te kort schieten kan beeldend vormgeven uiting geven aan gevoelens en gedachten. Binnen beeldende therapie werkt Robin ook lichaamsgericht, dat betekent dat zij binnen de behandeling aandacht besteed aan het in contact komen met je eigen lichaam.

Robin is ervaren in cultuur sensitieve therapeutische behandelingen en is gespecialiseerd in de behandeling van klachten gerelateerd aan trauma en migratie, rouw – en verlieservaringen, seksueel trauma, identiteitsproblemen, adoptie en hechting en tweede en derde generatie problematiek.

Contact: robin@kleurggz.nl

Floor is cognitief neuropsycholoog, personal trainer en mindfulness trainer. Ze is gespecialiseerd in het behandelen van asielzoekers met psychotrauma en asielprocedure-gerelateerde mentale problematiek.

Floor is een psycholoog met een groot hart voor de vluchtelingen. Ze zet zich al meer dan 10 jaar in voor het mentale welzijn van de asielzoekers en ongedocumenteerden in Nederland.

Contact: floor@kleurggz.nl


Inmiddels werk ik een aantal jaren als behandelaar op asielzoekerscentra. Als psychosociaal therapeut heb ik veel aandacht voor de context en de culturele achtergrond van de cliënt. Voordat ik startte met mijn werk op AZC’s, heb ik acht jaar voor diverse mensenrechtenorganisaties gewerkt in landen waar de meeste cliënten die ik vandaag de dag behandel vandaan komen; landen als Afghanistan, Irak, Turkije, Libanon, Syrië, Ethiopië en Oeganda. Tijdens mijn werk in het buitenland en mijn werk op AZC’s heb ik geleerd hoe diversiteit de mensheid maakt. 
 
Als psychosociaal therapeut stel ik de mens en zijn of haar levensverhaal centraal. Het gaat mij er niet om welke klachten iemand heeft, maar wie welke klachten heeft. De verhalen en psychische problemen die mensen ervaren kunnen nog zo verschillend zijn, maar wat de cliënten op het AZC allen gemeen hebben is dat zij vaak ingrijpende traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Ervaringen die raken aan existentiële thema’s en belangrijke levensvragen. Wie ben ik en waar sta ik na alles wat ik heb meegemaakt? Wat maakt het leven de moeite waard? Hoe verhoud ik mij tot onrecht? Dat maakt dat ik voornamelijk werk vanuit de cliënt gerichte experiëntiële psychotherapie, existentiële psychotherapie en narratieve therapie. Concrete behandelingen die ik bied zijn Narrative Exposure Therapy (NET), Beknopte Eclectische Pyschotherapie (BEP) voor PTSS en Traumatische Rouw, Emotion Focused Therapy (EFT) en de 7ROSES-methodiek.


Contact: eline@kleurggz.nl

I’m Ertug Ercin, a recent psychology graduate currently interning at Kleur GGZ. Prior to this, I had the privilege of working as a psychological counselor for asylum seekers. My professional interests center around the LGBT community issues related to identity, particularly the intersection of sexuality and religion, and various personality-related concerns. In my role as a psychologist, I firmly believe in the inherent potential for personal growth, healing, and positive change within each individual. My primary objective is to help people uncover their authentic selves, provide unwavering support throughout their life journey, and guide them toward achieving their aspirations.

Contact: ertug@kleurggz.nl

Informatie en foto volgt.

Contact: bert@kleurggz.nl

Volgt


Contact: kaoutar@kleurggz.nl

Contact: meike@kleurggz.nl

Ik ben Meike, 37 jaar oud, en woon met mijn drie kinderen en man in Amsterdam Noord. De GZ-opleiding heb ik, inmiddels tien jaar geleden gedaan bij een praktijk die onder andere in de Bijlmer, Amsterdam spreekkamers had. In deze multiculturele setting leerde ik al snel dat ik het liefst holistisch werk, met oog voor zoveel mogelijk factoren, waaronder specifiek het systeem waarin een cliënt(e) en zijn of haar hulpvraag leeft. 

Deze hang naar systemisch werken was al eerder tijdens mijn studie Klinische psychologie ontstaan waar ik mijn eindstage deed bij Relatie- en gezinstherapie onder leiding van Alfred Lange. Tijdens de vuurdoop van therapie geven aan patiënten met behoorlijke complexe achtergronden, rolde ik via mijn praktijkbegeleider in de wereld van screenen en begeleiden van kandidaten voor tv-programma’s. Dit was een geweldige combinatie want toen ik mijn eigen praktijk had zodra ik de titel GZ-psycholoog mocht dragen, kon ik meermaals mee op reis als kandidaten begeleider voor exotische programma’s waarin een therapie/ zorgvraag centraal stond. Het overgrote deel van de programma’s waaraan ik meewerkte hadden een systemische zorgvraag, zoals: Family island (gezinnen gaan in Indonesië op zoek naar de oorzaak van langer bestaande problemen) of ‘ Van Etter tot Engel’ (waarin moeders en dochter middels een primitieve reis met elkaar in gesprek gingen om de band te verbeteren). Tot slot ben ik trots dat ik mee mocht met de reizen van ‘ Eindelijk thuis’, van de NPO, waarin jong volwassen die in NL geadopteerd zijn terug gaan naar hun geboorteland, of Dreamschool dat kansarme jongeren een mogelijkheid biedt om zichzelf terug vinden met als doel hun schoolcarrière weer op de rit te krijgen.

Met de komst van mijn drie kinderen, kwam er, per kind, minder ruimte voor deze reizen, hetgeen ik volledig omarmde en hetgeen andere deuren opende, zoals de periode die ik naast mijn rol als regie-behandelaar bij Solutions Verslavingszorg besteedde als praktijkopleider van de GZ-opleiding. Deze setting is buitengewoon leerzaam geweest, omdat er in de verslavingszorg een zeer brede populatie om hulp vraagt. Ik zou willen zeggen dat ik hierna kon concluderen dat ik bijna met elk type mens, elk klachtenbeeld, en elke hulpvraag die er kan zijn, gewerkt heb. De periode van behandeling bieden aan complexe zorgvragen, is het startschot geweest van een loopbaan in de complexe psychiatrie/SGGZ. 

Ik ben een GZ-psycholoog met enorme passie voor het vak, heb inmiddels tal van therapieën gedaan, en zal en wil nog altijd elke cliënt(e) volledig volgen in zijn of haar hulpvraag, omdat ik geloof dat de klik en een oprechte samenwerking veel meer kan doen veranderen dan een protocol of standaard behandeling. 

De mensen die ik behandel bij Kleur GGZ komen van over de hele wereld. Elke keer een op maat gevormde behandeling kunnen bieden die volledig aansluit bij de behoefte van de vluchteling, met daarin oog voor het systeem, de cultuur en de huidige situatie van de asielprocedure , is een uitdaging waarin ik mijn holistische aanpak kwijt kan, waarbij Kleur GGZ een team van behandelaren heeft die elk getraind zijn in out of the box denken, en ten alle tijden flexibel blijven. 

Naast mijn werk bij Kleur GGZ,  ben ik sinds januari werkzaam bij Stroomlijn Psychologie,  waar ik online psychologische hulp bied aan jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar oud (BGGZ) op een manier en in een vorm die past bij deze doelgroep. 

Voor wat betreft mijn werkwijze; ik gebruik elementen uit Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie, KPSP, NET en ACT, en heb altijd oog voor het gehele systeem waarbinnen de hulpvraag ontstaan is. Een diagnose is voor mijn geen label, en zeker geen richtlijn. Hoogstens een kapstok van waaruit klachten begrepen of (deels) verklaard kunnen worden.  ‘ 


Volgt


Contact: heleen@kleurggz.nl

Ik ben als 10-jarig meisje naar Nederland gevlucht met mijn ouders,
broers en zussen. Waar ik een nieuwe taal mocht leren en nieuwe
vrienden mocht maken. In een veilige haven heb ik mijn eigen ervaring
als asielzoeker/migrant mogen verkennen en raakte ik steeds meer
geïnteresseerd in interculturele therapie.

Studie
Ik studeerde in 2011 af als Gezondheidspsycholoog aan de Universiteit
van Twente en vervolgde mijn studie psychologie aan de Open
Universiteit, zodat ik in de geestelijke gezondheidszorg kon werken.
Daarna heb ik verschillende cursussen gevolgd die mijn werk verrijkten,
zoals Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR),
Narratieve Exposure Therapie (NET) en Inquiry Based Stress
Reduction (IBSR).
In 2020 behaalde ik mijn registratie als cognitief gedragstherapeut en
binnenkort (december 2023) rond ik mijn gezondheidszorgpsycholoog
opleiding af.

Werkervaring in de GGZ
Vanaf 2006 begon ik als behandelaar in de verslavingszorg bij Tactus,
met aandachtsgebied multicultureel gericht werken. De focus op het
intercultureel werken bleef als rode leidraad gedurende mijn loopbaan,
zowel bij het Instituut voor mentale vitaliteit waar patiënten zich
meldden met pijnklachten, als bij interculturele psychiatrie (i-psy) en
NOAGG, waar statushouders en migranten zich meldden met angst- en
stemmingsklachten.

Behandelvormen
Ik werk het liefst samen met je aan angst- en somberheidsklachten,
somatisch onverklaarbare klachten, onverwerkte trauma’s en
hardnekkige patronen die je moeilijk kwijt raakt.
Om je te helpen bij deze klachten of patronen maak ik gebruik van de
kennis en vaardigheden uit cognitieve gedragstherapie, EMDR, NET,
IBSR en Schematherapie.

Samenwerking
Binnen Kleur GGZ werk ik samen met collega’s van andere disciplines,
waaronder systeemtherapeuten, psychomotorische therapeuten,
creatieve therapeuten, psychiaters enz. om een zo optimale zorg te
leveren.

Contact: lorka@kleurggz.nl, tel: 06-33105247

Volgt


Contact: mediha@kleurggz.nl

Als psychiater probeer ik de mensen te begrijpen vanuit een holistisch denkkader. De mens is een complex geheel en er speelt altijd veel mee tot wat de mens vormt. Eén belangrijk aspect van de mens is de cultuur waar hij of zij vandaan komt. Waar ben ik geboren? Waar kom ik vandaan? En wat zegt dat over mij? 

Door mijn werkervaring in de transculturele psychiatrie (en mijn Iraanse achtergrond) heb ik het belang van de culturele context geleerd en probeer ik deze in de behandelingen aan bod te laten komen.

Contact: sadaf@kleurggz.nl

Volgt


Contact: ragna@kleurggz.nl

Info volgt


Contact: nadia@kleurggz.nl

Volgt

Contact: olga@kleurggz.nl

Volgt

Contact: gerben@kleurggz.nl