Psychiatrische behandeling op maat

Voor asielzoekers

Behandelaren

Het team is in opbouw. Meer informatie over de behandelaren volgt zo snel mogelijk. 

Binnen Kleur GGZ zijn de behandelaren allen zelfstandigen en maken als zelfstandige onderdeel uit van het team. 

Als persoon Kleur ik graag buiten de lijntjes. Zo ben ik mijn carrière gestart als apotheker, voordat ik mijn opleiding tot psychiater in het UMC Utrecht afrondde. Niet een geheel voor de hand liggend carrièrepad; van pillen naar praten. Maar ach..wie snapt zichzelf nou wel al helemaal rond zijn 18de levensjaar? In ieder geval heb ik nu het voorrecht om de ander daar in verschillende levensfasen een handje bij te helpen. En hoe mooi is het om dat te doen in een populatie die zich vaak helemaal niet begrepen of gehoord voelt, sterker nog, die zich veelal ontheemd voelt. 

Met Kleur GGZ heb ik als doel om asielzoekers dicht bij ‘huis’ te behandelen op diverse plekken binnen Nederland. Met een bevlogen team waarbij de behandelaren een groot gevoel van regie ervaren en zich tegelijkertijd geborgen voelen binnen Kleur ggz. Hierdoor is de kans groot dat dit gevoel van regie en geborgenheid ook op patiënten afstraalt. Wat mij betreft de juiste basis voor een psychiatrische behandeling.

Contact: info@kleurggz.nl

Klik hier voor meer informatie over Zulfiye Cam, systeemtherapeut.

Contact: zulfiye@kleurggz.nl

Robin heeft Indische en Surinaamse roots en heeft altijd een grote interesse gehad in diverse culturen en de kunstwereld. Zij heeft de opleiding beeldende therapie afgerond en is zich sindsdien gaan verdiepen in transculturele psychiatrie.

Robin werkt als beeldend therapeut en heeft ervaring opgedaan in de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Beeldende therapie is een ervaringsgerichte behandeling waarbij je bewust wordt van je gedachten, gevoelens en gedrag en leert om te oefenen met nieuw gedrag. Als woorden te kort schieten kan beeldend vormgeven uiting geven aan gevoelens en gedachten. Binnen beeldende therapie werkt Robin ook lichaamsgericht, dat betekent dat zij binnen de behandeling aandacht besteed aan het in contact komen met je eigen lichaam.

Robin is ervaren in cultuur sensitieve therapeutische behandelingen en is gespecialiseerd in de behandeling van klachten gerelateerd aan trauma en migratie, rouw – en verlieservaringen, seksueel trauma, identiteitsproblemen, adoptie en hechting en tweede en derde generatie problematiek.

Contact: robin@kleurggz.nl

Floor is cognitief neuropsycholoog, personal trainer en mindfulness trainer. Ze is gespecialiseerd in het behandelen van asielzoekers met psychotrauma en asielprocedure-gerelateerde mentale problematiek.

Floor is een psycholoog met een groot hart voor de vluchtelingen. Ze zet zich al meer dan 10 jaar in voor het mentale welzijn van de asielzoekers en ongedocumenteerden in Nederland.

Contact: floor@kleurggz.nl


Inmiddels werk ik een aantal jaren als behandelaar op asielzoekerscentra. Als psychosociaal therapeut heb ik veel aandacht voor de context en de culturele achtergrond van de cliënt. Voordat ik startte met mijn werk op AZC’s, heb ik acht jaar voor diverse mensenrechtenorganisaties gewerkt in landen waar de meeste cliënten die ik vandaag de dag behandel vandaan komen; landen als Afghanistan, Irak, Turkije, Libanon, Syrië, Ethiopië en Oeganda. Tijdens mijn werk in het buitenland en mijn werk op AZC’s heb ik geleerd hoe diversiteit de mensheid maakt. 
 
Als psychosociaal therapeut stel ik de mens en zijn of haar levensverhaal centraal. Het gaat mij er niet om welke klachten iemand heeft, maar wie welke klachten heeft. De verhalen en psychische problemen die mensen ervaren kunnen nog zo verschillend zijn, maar wat de cliënten op het AZC allen gemeen hebben is dat zij vaak ingrijpende traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Ervaringen die raken aan existentiële thema’s en belangrijke levensvragen. Wie ben ik en waar sta ik na alles wat ik heb meegemaakt? Wat maakt het leven de moeite waard? Hoe verhoud ik mij tot onrecht? Dat maakt dat ik voornamelijk werk vanuit de cliënt gerichte experiëntiële psychotherapie, existentiële psychotherapie en narratieve therapie. Concrete behandelingen die ik bied zijn Narrative Exposure Therapy (NET), Beknopte Eclectische Pyschotherapie (BEP) voor PTSS en Traumatische Rouw, Emotion Focused Therapy (EFT) en de 7ROSES-methodiek.


Contact: eline@kleurggz.nl

I’m Ertug Ercin, a recent psychology graduate currently interning at Kleur GGZ. Prior to this, I had the privilege of working as a psychological counselor for asylum seekers. My professional interests center around the LGBT community issues related to identity, particularly the intersection of sexuality and religion, and various personality-related concerns. In my role as a psychologist, I firmly believe in the inherent potential for personal growth, healing, and positive change within each individual. My primary objective is to help people uncover their authentic selves, provide unwavering support throughout their life journey, and guide them toward achieving their aspirations.

Contact: ertug@kleurggz.nl

Informatie en foto volgt.

Contact: bert@kleurggz.nl

Volgt


Contact: kaoutar@kleurggz.nl

Volgt

Contact: meike@kleurggz.nl

Volgt


Contact: heleen@kleurggz.nl

Volgt

Contact: ilhan@kleurggz.nl

Volgt


Contact: mediha@kleurggz.nl

Als psychiater probeer ik de mensen te begrijpen vanuit een holistisch denkkader. De mens is een complex geheel en er speelt altijd veel mee tot wat de mens vormt. Eén belangrijk aspect van de mens is de cultuur waar hij of zij vandaan komt. Waar ben ik geboren? Waar kom ik vandaan? En wat zegt dat over mij? 

Door mijn werkervaring in de transculturele psychiatrie (en mijn Iraanse achtergrond) heb ik het belang van de culturele context geleerd en probeer ik deze in de behandelingen aan bod te laten komen.

Contact: sadaf@kleurggz.nl

Volgt


Contact: ragna@kleurggz.nl

Info volgt


Contact: nadia@kleurggz.nl

Volgt

Contact: olga@kleurggz.nl

Volgt

Contact: gerben@kleurggz.nl