Psychiatrische behandeling op maat

Voor asielzoekers

Contact - Aanmelden

Wil je eerst overleggen voordat jij je aanmeldt, dan kun je contact opnemen met Kleur GGZ via onderstaand e-mailadres. Er wordt daarna z.s.m. contact met je opgenomen.

info@kleurggz.nl

Verwijzers kunnen verwijzen via zorgdomein. We zijn te vinden onder Kleur GGZ.

Heb je zelf een verwijsbrief gekregen van de huisarts, dan kun je je aanmelden via info@kleurggz.nl. Je ontvangt vervolgens een bevestiging van Kleur GGZ via Zorgmail. Via de beveiligde verbinding van Zorgmail wordt je gevraagd om de onderstaande documenten en gegevens te versturen. Als alles ontvangen en in orde is, word je ingeschreven in het patiënten dossier van Kleur GGZ en ontvang je de datum van intake.

Benodigde gegevens en documenten:

 • Je verwijsbrief. Deze bevat tenminste:
  • Een verwijzing voor de Specialistische GGZ (sGGZ) 
  • AGB code en handtekening van je huisarts
  • Er is tenminste een vermoeden van een psychische stoornis 
 • Een kopie van je ID bewijs
 • Een kopie van je zorgverzekeringspas of polis
 • Je telefoonnummer, emailadres, je huisadres en BSN-nummer.
 • Indien aanwezig en bij voorkeur: verslagen van eerdere behandelinge

Hieronder wordt de wachttijd bij Kleur GGZ weergegeven. We doen ons best de wachttijd actueel te houden. 

Wachttijd voor intake asielzoekers: 1 maand na aanmelding

Wachttijd voor intake regulier: 6 maanden na aanmelding.

Wachttijd voor behandeling; er is geen wachttijd voor behandeling. Na intake kan de behandeling meteen starten. 

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met jouw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde ‘treeknormen‘).

 

Amsterdam
GZA Willinklaan 3,
1076SL Amsterdam

Utrecht 
Op de vrijdagen
Kaap Hoorndreef 48, vijfde verdieping.

Houten
Neemt contact op met Zulfiye

Postadres
Ryelandstraat 5D,
3573 SZ Utrecht