Psychiatrische behandeling op maat

Voor asielzoekers

Kwaliteit

Tijdens de behandeling vinden regelmatig evaluatie gesprekken plaats. Er wordt gekeken of de behandeling goed verloopt en of er nieuwe interventies nodig zijn. 

Aan het eind van de behandeling wordt de klanttevredenheid uitgevraagd. Het gemiddelde resultaat daarvan vind je onderaan deze pagina onder ‘klanttevredenheid’. 

Kleur GGZ is sinds mei 2024 HKZ 143 gecertificeerd. 

Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg publiceren een goedgekeurd kwaliteitsstatuut waarin ze verantwoorden hoe de kwaliteit georganiseerd en gewaarborgd wordt. Zie onderaan deze website voor de link naar het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Kleur GGZ.

Wij streven ernaar de kwaliteit hoog te houden en de zorg af te stemmen op wat patiënten willen en nodig hebben. Bij start van de behandeling stellen we in overleg een behandelplan vast. We vragen tijdens de behandeling regelmatig naar de tevredenheid. Het is ook belangrijk voor ons te horen als er dingen niet goed gaan of als men niet tevreden is.

Bespreken met je behandelaar
Wanneer je niet tevreden bent met de geleverde zorg, stellen we het op prijs als je dit bespreekt met je behandelaar. Dat kan natuurlijk spannend zijn, helemaal als je het juist moeilijk vindt om iemand te vertellen dat je het graag anders ziet. Wat goed is om te weten; de behandelaren van Kleur GGZ zien dit proces als een belangrijk onderdeel van je behandeling die tot groei kan leiden. We doen ons best om voor jou daarvoor een zo veilig mogelijke omgeving te creëren.

Klachtenregeling
Heb je de klacht met je behandelaar besproken en komen jullie er samen niet uit of vind je het toch te spannend om eerst je behandelaar te benaderen, dan kun je terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris en is er een klachtenregeling.

Het klachtenformulier van Klachtenportaalzorg download je hier

De gemiddelde Kleur GGZ klanttevredenheid over 2023 is een 8.1 

HKZ Kleine Org - logo-fc.jpg