Psychiatrische behandeling op maat

Voor asielzoekers

Kwaliteit

Evaluatie gesprekken

Marie Keizer – Malgaz evalueert regelmatig samen met jou en je behandelaar (of behandelaren) of de behandeling goed verloopt en of er nieuwe interventies nodig zijn. Dit wordt zowel vanuit psychotherapeutisch, medisch (o.a. medicatie/lichamelijke problemen) en psychosociaal (terugkeer naar de maatschappij/werk) perspectief bekeken. 

Aan het eind van de behandeling vragen we je een cijfer te geven voor de behandeling. De gemiddelde klanttevredenheid plaatsen we op deze website. 

Op dit moment wordt gewerkt aan de certificering volgens HKZ 143 met de hulp van VMB consult.

Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg publiceren een (goedgekeurd) kwaliteitsstatuut waarin ze verantwoorden hoe de kwaliteit georganiseerd en gewaarborgd wordt. Zie onderaan deze website voor de link naar het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Kleur GGZ. 

Wij streven ernaar de kwaliteit hoog te houden en de zorg af te stemmen op wat patiënten willen en nodig hebben. Bij start van de behandeling stellen we in overleg met jou een behandelplan vast. We vragen tijdens de behandeling regelmatig naar je tevredenheid. Het is ook belangrijk voor ons te horen als er dingen niet goed gaan of als je niet tevreden bent.

Bespreken met je behandelaar
Wanneer je niet tevreden bent met de geleverde zorg, stellen we het op prijs als je dit bespreekt met je behandelaar. Dat kan natuurlijk spannend zijn, helemaal als je het juist moeilijk vindt om iemand te vertellen dat je het graag anders ziet. Wat goed is om te weten; de behandelaren van Kleur GGZ zien dit proces als een belangrijk onderdeel van je behandeling die tot groei zal kunnen leiden. We doen ons best om voor jou daarvoor een zo veilig mogelijke omgeving te creëren.

Klachtenregeling
Heb je de klacht met je behandelaar besproken en komen jullie er samen niet uit of vind je het toch te spannend om eerst je behandelaar te benaderen, dan kun je terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris en is er een klachtenregeling.

Het klachtenformulier van Klachtenportaalzorg download je hier