Psychiatrische behandeling op maat

Voor asielzoekers

Jouw Zorgproces

In principe vindt de intake (kennismakingsgesprek) in een GZA spreekkamer plaats op je eigen locatie of op de Kaap Hoorndreef 48 (vijfde verdieping) in Utrecht. Als je er de voorkeur aan geeft, kan je jouw behandeling via beeldbellen voortzetten.

Kleur GGZ maakt gebruik twee beeldbelapplicaties; 

Voor ad hoc beeldbel afspraken: de beeldbelverbinding van Zorg GGZ, het elektronisch patientendossier waar Kleur GGZ gebruik van maakt. Je ontvangt bij de afspraakbevestiging een link naar de applicatie per email. Die is 15 minuten voor aanvang van de afspraak toegankelijk.

Voor structurele beeldbel afspraken: Zoom beeldbel applicatie van Gezondheidsmeter PGO. Dit is een AVG/GDPR proof verbinding. Voorafgaand aan de beeldbel afspraak  ontvang je een email van Gezondheidsmeter PGO waarin uitgelegd wordt hoe je toegang kunt krijgen. 

Het eerste gesprek is een intakegesprek en heeft als doel om je klachten in kaart te brengen en tot een voorlopige diagnose te komen. Doorgaans zijn er na de intake nog 1 – 3 gesprekken nodig om je klachten verder in kaart te brengen. Aangezien we in principe alle complexe sGGZ diagnoses van (jong-) volwassenen behandelen, is de kans op een afwijzing na intake zeer klein. 

Na de intake wordt samen met jou een behandelplan opgesteld. Als het hulpaanbod onvoldoende aansluit bij jouw hulpvraag, dan proberen we een zo geschikt mogelijke andere behandeling te adviseren. Je wordt vervolgens terug naar je huisarts verwezen, zodat het advies met je huisarts besproken kan worden. 

De behandelaren maken vooral gebruik van de behandelmethode KPSP. Daarnaast worden elementen gebruikt uit de schematherapie en indien nodig ook ImRs of EMDR

Door onder andere deze gecombineerde aanpak van verschillende psychotherapeutische technieken en biologische invalshoeken, met of zonder medicatie, duurt de behandeling doorgaans niet langer dan een jaar. 

Na de diagnostische fase worden in eerste instantie in principe 25 sessies afgesproken. Mochten er meer sessies nodig zijn, dan wordt dit voor het eindigen van de 25 sessies samen met jou geëvalueerd.

De zorg die Kleur GGZ biedt, valt onder de zorgverzekeringswet.

Algemene informatie
Voor behandelingen zijn landelijke tarieven vastgesteld. De hoogte van de rekening die jij of jouw zorgverzekeraar ontvangt, is afhankelijk van de duur van het contact met je behandelaar. Het contact kan face to face, een beeldbelverbinding, telefonisch, sms of email plaatsvinden. Kleur GGZ werkt volgens het principe ‘planning is realisatie’. Kleur GGZ mag daarom uitgaan van de tijd die voor je in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde.

Tarieven Gecontracteerde zorg 
Als je verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee Kleur GGZ contracten heeft, dan wordt de factuur van de behandeling rechtstreeks naar je zorgverzekeraar gestuurd en hoef je, afgezien van je eigen risico, niets bij te betalen

Kleur GGZ heeft contracten met:

– DSW en RMA/RMO
– VGZ;  VGZ hanteert een zorgkostenplafond. Dat heeft tot gevolg dat Kleur GGZ een maximaal aantal patienten kan aannemen die bij VGZ verzekerd zijn. Op dit moment kunnen we daarom niet meer patienten van VGZ aannemen. 

Ongecontracteerde zorg
Bij ongecontracteerde zorg is het bedrag wat je zelf bij moet betalen voor GGZ zorg per maand vaak erg hoog. Om te voorkomen dat de behandeling op een negatieve manier beìnvloed wordt door de kosten van een consult, neemt Kleur GGZ in het geval van ongecontracteerde zorg alleen nog patienten aan die één van de onderstaande restitutiepolissen hebben. Deze polissen dekken namelijk het gehele factuurbedrag en behoeven niet om een voorafgaande toestemming/machtiging in het geval van GGZ zorg*1

  • Menzis: ‘Menzis Basis Vrij’
  • Zilveren Kruis Achmea: ‘Basis Exclusief’
 
Bij ‘Menzis Basis Vrij’ zal Kleur GGZ je een factuur sturen van de behandeling die jij eerst aan Kleur GGZ betaalt. Kleur GGZ vraagt je daarvoor vooraf een automatische incasso machtiging in te vullen. Na betaling aan Kleur GGZ kun je de factuur indienen bij je zorgverzekeraar. Voor Zilveren Kruis Achmea Basis Exclusief geldt dit niet, aangezien Kleur GGZ een zogenaamde betalingsregeling (niet gelijk aan gecontracteerde zorg) met hen heeft. 
 
*1: er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit overzicht. Uiteraard heb ik mijn best gedaan om zo zorgvuldig mogelijk de kleine lettertjes in de polisvoorwaarden van deze zorgpolissen te lezen op 24-11-2022.
 

Als je wil overstappen van zorgverzekeraar
Dit kan tot 31 december van elk jaar. Zie informatie van de consumentenbond hierover.

Wat goed is om je te realiseren bij ongecontracteerde zorg is dat je niet altijd toestemming krijgt van je zorgverzekeraar om de behandeling te starten bij de door jou uitgekozen zorgverlener. Een machtiging van je zorgverzekeraar is dan een vereiste. Bij de hierboven genoemde restitutiepolissen is vrijwel zeker geen machtiging van je zorgverzekeraar nodig (informatie polisvoorwaarden genoemde restitutiepolissen d.d. 24-11-2022). 

   

Waarom Kleur GGZ geen contracten heeft met overige zorgverzekeraars:

  • Voor een overeenkomst met CZ en Zilveren Kruis Achmea komt Kleur GGZ niet in aanmerking, omdat de omzet van Kleur GGZ volgens de voorwaarden van deze verzekeraars niet hoog genoeg is.
  • Kleur GGZ heeft een overeenkomst met Menzis geweigerd, omdat Menzis een gemiddeld maximaal bedrag per behandeling wil hanteren voor Kleur GGZ die overeenkomt met ongeveer 16 sessies per gehele behandeling. Complexe zorg is zelden te behandelen binnen 16 sessies.
  • Overige zorgverzekeraars als ASR, ONVZ en DITZO; zij hebben aangegeven dat zij voldoende zorg hebben ingekocht en dus geen gebruik willen maken van eventuele beschikbare behandelplekken bij Kleur GGZ.
 

Wat je kunt doen als je niet weet waar je terecht kunt wanneer je niet in aanmerking komt voor een behandeling bij Kleur GGZ.  

Informeer bij de zorgbemiddeling van je zorgverzekeraar waar er plek is voor behandeling.  Je zorgverzekeraar is verantwoordelijk en verplicht om voldoende GGZ zorg voor jou in te kopen.

Het verplichte eigen risico is in 2022 € 385. Het kan zijn dat je zelf vrijwillig gekozen hebt voor een hoger eigen risico.

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren zonder kosten afgezegd worden. 

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd of waar je zonder afmelden niet verschijnt; er wordt € 65 bij je in rekening gebracht omdat de verzekeraar dit niet vergoed. 

In principe bieden we geen zorg buiten kantoortijden. Buiten kantoortijden is de GZA / huisartsenpost eerste aanspreekpunt. Echter kan er door je behandelaar samen met jou andere afspraken gemaakt zijn over zorg buiten kantoortijden. In dat geval gelden de afspraken die je gemaakt hebt samen met je behandelaar.