Psychiatrische behandeling op maat

Voor asielzoekers

Het Zorgproces

De intake vindt meestal in een gesprekskamer op een locatie binnen het AZC plaats. Zie ‘Vestiging’ onder Contact/Aanmelden voor alle locaties. In een enkel geval kan de  behandeling via beeldbellen plaats vinden.

Het eerste gesprek is een intakegesprek en heeft als doel om de klachten in kaart te brengen en tot een voorlopige diagnose te komen. Doorgaans zijn er na de intake nog 1 – 3 gesprekken nodig om de klachten goed in kaart te brengen. 

Aangezien we in principe alle complexe sGGZ diagnoses van (jong-) volwassen asielzoekers behandelen is de kans op een afwijzing na intake klein. Mocht een asielzoeker niet in aanmerking komen voor de behandeling bij Kleur GGZ, dan wordt hij/zij terugverwezen naar de aanmelder.

Na de intake wordt er samen met de patiënt een behandelplan opgesteld. Als het hulpaanbod onvoldoende aansluit bij de hulpvraag, dan proberen we een zo geschikt mogelijke andere behandeling te adviseren. Men wordt vervolgens met dit advies terugverwezen naar de verwijzer. 

Naast stabiliserende methoden en medicatie, wordt er gebruik gemaakt van verschillende behandelmethoden, zoals KPSPschematherapieImRsEMDR en NET.

De specialistische GGZ zorg voor alle asielzoekers die binnen een AZC verblijven, valt onder de Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA). De aanspraken komen overeen met het basispakket van de zorgverzekeringswet voor de specialistische GGZ.  

Ad 1: Algemene informatie
Voor behandelingen zijn landelijke tarieven vastgesteld. De hoogte van de rekening aan de zorgverzekeraar is afhankelijk van de duur van het contact met de behandelaar. Het contact kan face to face, per beeldbel verbinding, telefonisch, sms of email plaatsvinden. Kleur GGZ werkt volgens het principe ‘planning is realisatie’. Kleur GGZ mag daarom uitgaan van de tijd die in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde.

Ad 2: Als iemand niet in aanmerking komt voor een behandeling bij Kleur GGZ.  Informeer bij de zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar waar er plek is voor behandeling. 

Voor asielzoekers geldt geen eigen risico

In principe biedt Kleur GGZ geen zorg buiten kantoortijden. Buiten kantoortijden is de Gezondheidszorg Asielzoekers / Huisartsenpost eerste aanspreekpunt. Echter kunnen er tussen de asielzoeker en behandelaar andere afspraken zijn gemaakt over zorg buiten kantoortijden. In dat geval gelden de tussen hen gemaakte afspraken.