Psychiatrische behandeling op maat

Voor asielzoekers

Het Zorgproces

De intake vindt meestal in een gesprekskamer op een locatie binnen het AZC plaats. Zie ‘Vestiging’ onder Contact/Aanmelden voor alle locaties. Indien gewenst, kan de behandeling via beeldbellen plaats vinden.

Het eerste gesprek is een intakegesprek en heeft als doel om de klachten in kaart te brengen en tot een voorlopige diagnose te komen. Doorgaans zijn er na de intake nog 1 – 3 gesprekken nodig om de klachten verder in kaart te brengen. Aangezien we in principe alle complexe sGGZ diagnoses van (jong-) volwassen asielzoekers behandelen, is de kans op een afwijzing na intake zeer klein. Ook als het een crisissituatie betreft.

Na de intake wordt er samen met de patiënt een behandelplan opgesteld. Als het hulpaanbod onvoldoende aansluit bij de hulpvraag, dan proberen we een zo geschikt mogelijke andere behandeling te adviseren. Men wordt vervolgens met dit advies terugverwezen naar de verwijzer. 

De behandelaren maken gebruik van verschillende behandelmethoden, zoals KPSP. schematherapie, ImRsEMDR en NET.

Door onder andere deze gecombineerde aanpak van verschillende psychotherapeutische technieken en biologische invalshoeken, met of zonder medicatie, duurt de behandeling doorgaans niet langer dan een jaar. 

Na de diagnostische fase worden in eerste instantie in principe 25 sessies afgesproken. Mochten er meer sessies nodig zijn, dan wordt dit voor het eindigen van de 25 sessies samen met jou geëvalueerd.

De zorg die Kleur GGZ biedt, valt onder de zorgverzekeringswet.

Algemene informatie
Voor behandelingen zijn landelijke tarieven vastgesteld. De hoogte van de rekening die jij of jouw zorgverzekeraar ontvangt, is afhankelijk van de duur van het contact met je behandelaar. Het contact kan face to face, een beeldbelverbinding, telefonisch, sms of email plaatsvinden. Kleur GGZ werkt volgens het principe ‘planning is realisatie’. Kleur GGZ mag daarom uitgaan van de tijd die voor je in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde.

Tarieven Gecontracteerde zorg 
De zorg voor asielzoekers valt onder de RMA verzekering. Alle asielzoekers die binnen een AZC verblijven, vallen onder de RMA polis.

Wat je kunt doen als je niet weet waar je terecht kunt wanneer je niet in aanmerking komt voor een behandeling bij Kleur GGZ.  

Informeer bij de zorgbemiddeling van je zorgverzekeraar waar er plek is voor behandeling.  Je zorgverzekeraar is verantwoordelijk en verplicht om voldoende GGZ zorg voor jou in te kopen.

Voor asielzoekers geldt geen eigen risico

In principe bieden we geen zorg buiten kantoortijden. Buiten kantoortijden is de GZA / huisartsenpost eerste aanspreekpunt. Echter kan er door je behandelaar samen met jou andere afspraken gemaakt zijn over zorg buiten kantoortijden. In dat geval gelden de afspraken die je gemaakt hebt samen met je behandelaar.