Psychiatrische behandeling op maat

Voor asielzoekers

Zulfiye Cam, systeemtherapeut

Zulfiye komt oorspronkelijk uit Turkije en is op jonge leeftijd naar Frankrijk gegaan. Op latere leeftijd is ze naar Nederland gekomen. Zulfiye voelt zich inmiddels een wereldburger omdat ze zowel in haar privéleven als in haar werk met allerlei culturen te maken heeft en van ieder mens en cultuur iets overgenomen heeft. 

Zulfiye heeft inmiddels jaren ervaring opgedaan in de sectoren zorg en welzijn en de laatste vijftien jaar met name in de ambulante zorg (tweede en derdelijns geestelijke gezondheidszorg). 

Zulfiye is ervaren in cultuur sensitieve psychotherapeutische behandelingen met KPSP– en schematherapie elementen bij onder andere persoonlijkheidsproblematiek, angststoornissen, somatisch symptoomstoornissen en depressies. Zulfiye werkt nauw samen met Marie Keizer Malgaz. Je kunt je dan ook aanmelden bij Kleur GGZ voor een cultuursensitieve psychiatrische behandeling, waarbij je door Zulfiye psychotherapeutisch begeleid wordt en samen met Marie de behandeling psychiatrisch gemonitored wordt. Daarnaast wordt je door Marie begeleid bij je eventuele medicatie wensen. Zulfiye heeft naast de mogelijkheid tot beeldbellen ook een fysieke praktijk in Houten en op de vrijdagen in Utrecht (Kaap Hoorndreef).

  • Traumabehandeling met behulp van EMDR en Imaginaire Exposure, zowel bij meervoudig als bij enkelvoudig trauma.
  • Emotionally Focused Therapie (EFT)
  • Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT)
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Het begeleiden van patiënten met ADHD
  • Cultuursensitief werken.
  • Zulfiye spreekt vloeiend Frans en Turks.

Zulfiye is laagdrempelig te bereiken op haar mobiel 

Mobiel:                              06-48569225